Bűnmegelőzési program

Értelmi fogyatékosok bűnmegelőzési programja

Bevezető

 

Az ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete az értelmileg akadályozott emberek és családjaik érdekvédelme mellett – többek között – a fiataljaink minél teljesebb társadalmi integrációjára fektet nagy hangsúlyt. A törvényeink megadják az épekkel azonos jogokat, kiemelkedő és dicséretes az esélyegyenlőségi politika hazánkban, de sajnos ez a gyakorlatban nem mindig az előírtaknak megfelelően valósul meg.

Ami egyik oldalról szívet- lelket melengető tulajdonságuk (bizalom, kedvesség, közvetlenség), a másik oldalról lehetőséget ad arra, hogy eszközként használják Őket a bűnügyekben.

Ezek hatására dolgoztuk ki az 2016-ban azt a bűnmegelőzési projektünket, amely innovatív volt a maga nemében, hiszen nagyon speciális célcsoportnak készült, bevonva a velük kapcsolatban állókat is: a fiatalokkal foglalkozó szakembereket, a családtagokat, kortárs középiskolás fiatalokat illetve a helyi bűnüldöző szervek munkatársait egyaránt.

A projektünkben minden gyógypedagógiai módszert és eszközt felhasználva igyekeztünk minél több oldalról megközelíteni a témát.

A legfontosabb célként azt fogalmaztuk meg, hogy sem elkövetővé, sem pedig áldozattá ne váljanak a fiataljaink, sem a családtagjaik, akik sokszor saját maguk is nagyon alacsony intellektuális közeget jelentenek.

Vezérelvünk, hogy mentális képességtől és életkortól függetlenül minden ember életében központi helyet kell elfoglalnia a bűnmegelőzésnek. Képességeiknek megfelelően fel kell készítenünk Őket a rájuk leselkedő veszélyekre, preventív módon megelőzve azokat. Több komponensből épült fel a programunk.

Rengeteg szituációs játékkal, manuális tevékenységgel, videók segítségével igyekeztünk még jobban előhívni a már meglévő ismereteket, illetve rögzíteni az újonnan tanultakat. Mivel speciális a célcsoportunk, így nagyon fontos minden módszert, eszközt alkalmazni a célok elérése érdekében.

Nagy örömünkre 2016-ban és 2017-ben is támogatta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács „Az értelmi fogyatékosok bűnmegelőzési programja” című pályázati projektünket, így nagy szerepük volt abban, hogy a terveinknek megfelelően valósulhatott meg a projektünk.

Sikeres megvalósítások után számos tapasztalattal gazdagodtunk, s bebizonyosodott, hogy nagy létjogosultsága van ennek a projektünknek, hiszen nagy hiátus mutatkozik ezen a területen.

A programunk egy innovatív esélyegyenlőségi modell, egy olyan jó gyakorlat, amely tökéletesen illeszkedik a Kormány által elfogadott, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervét tartalmazó 1166/2016. (IV. 6.) Korm. Határozat 3.2. pontjához.

Nagy örömünkre 2016. július 21-én a Kossuth Rádió Napközben című műsorában egy 30 perces élő adásban is bemutathattuk a projektünket.

A tapasztaltak ismételten bebizonyították számunkra, hogy mennyire fontos a fiatalokkal foglalkozó szakemberek bevonása a programba. Gyakorta maguk is kevés tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek ezen a területen, nem beszélve az eszközökről és módszerekről, amelyek elősegítenék a bajok elkerülését.

Mindig is azt vallottuk, hogy a családi háttér nélkül semmilyen területen nem lehet eredményeket elérni, így szinte minden programunkat eleve úgy szervezzük, hogy a család apraja-nagyja ott legyen, kapjon feladatot, szerezzen új ismeretet, és kellemes, új élményekkel gazdagodjon. Töltsenek együtt egy kis időt, hiszen napjainkban sokszor minden bajnak az egyik okozója az, hogy a családoknak megszűnik a korábbi szerepük és feladatuk.

Nálunk a család fogalmába az idősebb korosztály is beletartozik, a programjainkra is meghívást kapnak. Lelkesedésükkel, élettapasztalatukkal nagyon sok segítséget és útmutatást adnak a fiatalok számára is. Ebben a programunkban is változatlanul számítunk rájuk.

Valamennyien jól tudjuk, hogy a kortársak milyen hatással vannak egymásra és ez független az értelmi adottságoktól. A középiskolás fiatalok számára pedig éppen olyan szükséges a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, mint a sérült kortársaiknak, így ők is fontos célcsoport a programunkban.
Mivel nagyon régóta valamilyen formában mindig szerepet kap a programjainkban a bűnmegelőzés, így remek kapcsolatot ápolunk a helyi bűnüldöző szervek munkatársaival, akik vagy megkeresésünkre hivatalosan, vagy magánemberként szívesen segítik a munkánkat.

A program megfelelő színvonalára garanciát nyújt, hogy rendelkezünk a megfelelő szakmai gyakorlattal. Évtizedek óta szakemberként dolgozunk a sérült emberek között, így pontosan tudjuk, hogy milyen formában lehet megismertetni az adott témákat a célcsoporttal, milyen tematika szerint lehet haladni, milyen módszerekkel érdemes és eredményes az új ismeretanyag rögzítése, felidézése.

 

Bali Boglárka

elnök

2017.év

 

A program megvalósításának szükségességét indokoló tényezők

 

A programunk alapjául a 2016-os nyert pályázatunk szolgált. Új elemekkel egészítettük ki korábbi programunkat.

Azt gondoljuk az alapoknak megfelelő a kidolgozott tematikánk, hiszen konkrétan célcsoportra íródott, a képességeik, sajátosságaik köré építettük.  Bebizonyosodott, hogy az értelmi fogyatékkal élő fiataljaink milyen nagyon kevés ismerettel rendelkeznek ezen a területen, így nem lehet ez mellett elmennünk.

Évek alatt a napi munkák során egyre gyakrabban találkoztunk olyan esettel, amikor korlátozott képességeik miatt vagy áldozattá, vagy elkövetővé váltak mentálisan sérült gyerekek, fiatalok, felnőttek.

Gyakori bűncselekmények:

 • A családon belüli erőszak szinte minden formája. Amikor a szülő fordul a gyermeke ellen, vagy éppen fordítva
 • Sokszor a szülő maga használja bűncselekmény elkövetésére a saját gyerekét, mivel az a koránál fogva esetleg még nem büntethető.
 • Deviáns körök éppen az értelmi sérülteket keresik, hiszen büntetlenül hajtatnak vele végre bármit. (lopás, csalás, rablás).
 • Könnyű szerrel szoktathatók élvezeti szerekre, és azok megszerzése érdekében, könnyen rávehetők sok mindenre.
 • Mivel gyakorta nagy testi erővel bírnak az értelmi fogyatékos fiatalemberek, így ezt is kihasználják adott helyzetben a bűnözők.
 • Előfordult, hogy prostitúcióra kényszerítette a gyámja az értelmi sérült fiatalt, vagy éppen nemi erőszak áldozatává vált.

Jól látszik, szinte mindenféle bűncselekménybe leggyakrabban áldozatként kerülhetnek bele a fiataljaink. Ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy a képességeiknek megfelelően felkészítsük őket a rájuk leselkedő veszélyekre.

Mint az élet oly sok területén, itt is elsősorban a prevencióban hiszünk. Éppen ezért fel kell készítenünk a fiatalokat, hogyan előzhetik meg, kerülhetik el, hogy összeütközésbe kerüljenek a törvénnyel akár elkövetőként, akár áldozatként.

Negatív értelemben sokszor segítségünkre van ebben a média is, hiszen számukra ezek igazán hírértékkel bírnak, és ezért sokszor mérlegelés nélkül tárnak kisebb-nagyobb eseményeket, olykor szörnyűségeket a nyilvánosság elé, mely valótlan képet is festhet az esetek hátteréről.

A program által elért célok

A programunkkal több célt is szerettünk volna elérni, megvalósítani.

 • Minden tevékenységünkben alapnak tekintjük, hogy kerüljenek egyre közelebb egymáshoz a fogyatékkal élők és egészséges emberek. Egyenrangúnak érezhetik magukat azzal, hogy együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak, szórakozhatnak előítéletektől mentesen. A program hosszú távú célja tehát a társadalom elfogadóbbá, toleránsabbá válása.
 • Ha azt szeretnénk, hogy a társadalom egyenértékű tagjaiként fogadják el a fogyatékkal élőket a társadalmi élet minden területén, akkor azt is meg kell tanulniuk, hogy ha törvénytelen dologba keverednek, akkor annak rájuk vonatkozóan is lesznek következményei.
 • A fogyatékkal élőt nevelő családok sokszor elbújnak a társadalom elől, nem járnak el otthonról szinte sehova. Ennek sok oka van (pszichés – lelki), de többek között a szociális helyzetük. Ezért törekszünk arra, hogy mindig ingyenes legyen minden programunk, rendezvényünk, így a sokszor többszörösen is hátrányos helyzetű értelmi fogyatékkal élők is részt vehetnek azokon, hiszen más módon nem lehetne erre esélyük.

A mai világunkban nagyon sokszor az anyagiakon túl nagyon számtalan bajnak az egyik okozója az, hogy a családoknak megszűnik a korábbi szerepük és feladatuk. Éppen ezért célunk volt az is, hogy töltsenek együtt egy kis időt, legyen együtt a család apraja-nagyja, kapjanak feladatokat, szerezzenek új ismereteket, és kellemes, új élményekkel gazdagodjanak.

 • A program jellegéből adódóan a szociális képességek, az érzelmi intelligencia területén is mutatkoznak előrelépések. Előtérbe került itt is a tolerancia, a másság elfogadása, amikor is képesek vagyunk tanulni másoktól és tudunk velük együttműködni. Kihangsúlyozásra került, hogy amikor toleránsak vagyunk, akkor úgy bánunk embertársainkkal, ahogyan mi is szeretnénk, hogy mások bánjanak velünk.
 • A testi-lelki egészség megőrzése értelmi képességtől függetlenül fontos mindenki számára cél. A stresszt sajnos nem mindenki tudja megfelelően kezelni, sokszor a megfelelő eszköz hiányában. A stressz oldására ismertettünk meg számos lehetőséget, és a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan elkezdték használni is azokat, az életük részévé vált.
 • Az egyik legfontosabb célunk az volt mind a két projektben, hogy tanuljanak meg a fogyatékkal élők „nemet mondani” minden mérlegelés nélkül minden olyan szituációban, amikor akár elkövetővé vagy akár áldozattá válhatnának.
 • Új ismeretekhez juttattuk a célcsoport tagjait, amelyeket a napi munkájukban, életükben jól tudnak hasznosítani.
 • Mivel a fiataljaink zöme fogyatékos otthonokban, átmeneti szállón él hosszú évtizedek óta, nagy élményeket jelentettek ezek az összejövetelek a számukra. Nem beszélve a bűnmegelőzési tábor nyújtotta lehetőségekről, élményekről, amelyben részük lehetett.
 • A programunk az Egyesület ismertségét is növelte, hiszen egyre többen szeretnének csatlakozni hozzánk tagként, önkéntesként vagy a programokban résztvevőkért.
 • Nagyon nehéz és tiszteletre méltó a feladata a bűnüldöző szervek munkatársainak, hiszen számtalan csatornán vannak kitéve az emberek annak, hogy áldozattá vagy elkövetővé válhassanak. Igaz ez minden korosztályra értelmi képességektől függetlenül. Számunkra, hogy a mi munkánkat is elismerik, akár a napi együttműködésben, akár a beadott pályázataink elbírálásakor.
 • Mind a két esetben az volt az egyik célunk, hogy az mellett, hogy tartalmas és értékes időt töltsünk el együtt a programunk résztvevőivel, legyen igény a folytatásra is. Azt gondoljuk ezt maximálisan teljesítettük.

 

Programok

 

A projekt elsődlegesen az értelmi sérültek köré íródott, de mellettük hasonlóan kiemelt szerepet szántunk a szülőknek, a pedagógusoknak, a szakembereknek, illetve azoknak az ép értelmű pécsi középiskolásoknak, aki rendszeres önkéntes munkát vállalnak az Egyesületünkben.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a fiataljainkat a képességeiknek megfelelően felkészítsük azokra a veszélyekre, amelyek Őket is fenyegethetik.

Tanuljanak meg „nemet mondani”, hogy ezzel a bűnügyekben sem áldozattá, sem pedig elkövetővé ne válhassanak. Legyenek figyelmesek másokkal, segítség a társaikat ennek elkerülésében.

2016-ban sikeres programunk képezte a gerincét ennek a projektnek is.

Több formában kívántuk feldolgozni a témát, amelynek a színterei a programtervezetből jól láthatóak.

Megvalósított programok:

I. Bűnmegelőzési tábor

Fontos eleme volt a programunknak, hiszen „összezárva”, sokkal intenzívebb a tanulási folyamat a mássága miatt. Élménypedagógia volt az alapja az egész hétnek. Kötetlenebb, még interaktívabb módszereket, megoldásokat alkalmaztunk, hiszen más lehetőség biztosít a más helyszín.

A napi programjaink a klubfoglalkozások és családi napok tematikája alapján épültek fel. A bűnmegelőzési ismereteket elevenítettük fel, számos stressz-kezelési technikával ismerkedhettek meg számtalan szituációs játékkal fűszerezve. Emellett akadályversenyt is rendeztünk, melynek állomásain a programunk kérdései szerepeltek, míg a kötetlen beszélgetések és közös éneklések, a manuális foglalkozások, a túrák, és minden esti közös sportolás remek csapatot kovácsolt össze. Nagy örömünkre a programok megvalósításában aktívan részt vettek az együttműködő partnereink:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának a munkatársai egy egész délelőttöt töltöttek velünk és hoztak érdekesebbnél érdekesebb feladatokat a táborlakóknak. Nagy sikere volt a rendőrségi motornak és autónak, amelyet ki is próbálhattak.

A Bársony és Handicap Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért csapata szintén velünk töltött egy napot, amikor is állatbemutatóval kedveskedtek, illetve kutyaterápiás foglalkozást tartottak.

Fantasztikus hangulatú, felejthetetlen élményekkel teli 6 napot tölthettünk együtt.

II. Bűnmegelőzés könnyen érthetően

 Évek óta szószólói vagyunk a könnyen érthető módszernek, amely nem csak az értelmi sérülteknek nyújt segítséget, hanem más beszédfogyatékos, funkcionális analfabéta embernek is. Ezért is fontos megismerteti azokkal a szakemberekkel, akik napi kapcsolatban lehetnek velük.

Természetesen az eredeti projektünkhöz szerettük volna kapcsolni ezt, így központi szerepet kapott a bűnmegelőzés. Gyógypedagógusoknak, gyógypedagógiai asszisztenseknek és szociális területen dolgozók a célcsoport, melynek kiválasztásánál többek között a további fenntarthatóság is szemünk előtt lebegett.

2 x 10 fős csoportban 3×3 órában dolgoztuk fel a következő témákat:

 1. Könnyen érthető módszer megismerése
 2. Bűnmegelőzés, erőszak
 3.  Szenvedélybetegségek felismerése
 4.  Dohányzás, alkohol, drog
 5.  „Segíts, hogy segíthessen”!

 

III. Erdőváros meséi

 Bár kisebb gyerekeknek íródott, de a mi esetükben nem az életkor, hanem a kognitív képességek határozzák meg, hogy milyen eszközöket tudunk használni.

Remek kiadvány számunkra is, függetlenül az értelmi sérültek életkorától.

Terveinknek megfelelően 2x 8 fővel,10 alkalommal dolgoztuk fel a történeteket a felső tagozatos és a szakiskolás fiatalokkal. 2 hetente tartottuk az 1 órás foglalkozást.

 

IV. Fórumok

Mivel a célcsoportunk zöme állandó felügyeletet igényelnek, így fontosnak tartjuk a velük kapcsolatban levő szülők, nagyszülők, hozzátartozók, pedagógusok, szociális szakemberek bevonását minden programunkba. 4 x 2 órában 30 főt hívtunk meg.Minden alkalommal más- más előadó, szakember volt jelen.

Témák:

 1. A program ismertetése. A program megvalósításában közreműködő szakemberek bemutatása.
 2. A bűnelkövetés jogi oldalról – kerekasztal beszélgetés rendőr és jogász közreműködésével.
 3. Szenvedélybetegségek és annak jelei – kerekasztal beszélgetés pszichológussal, orvossal, gyógypedagógussal, szociológussal.
 4. „Áldozat lett a gyermekem” kérdések és válaszok az áldozattá válással kapcsolatban – kerekasztal beszélgetés illetve szükség esetén egyéni konzultáció a program szakembereivel.

 

V. Klubfoglalkozások

 2 csoportban 10 – 10 fiatal 2 órában dolgozták fel a témákat. Mg 2 ép értelmű középiskolás is alkalmanként velük volt.

Tematika:

 1. Amit a bűnmegelőzésről tudni kell. Fogalmak értelmezése. Törvények a mindennapokban.
 2.  Erőszak – Gyermeki agresszió formái, iskolai erőszak, zaklatás és típusai. Szexuális indíttatású bűncselekmények. Gyermekbántalmazás, prostitúció.
 3. A konfliktusok és kezelésük lehetőségei. Problémamegoldó képesség fejlesztése, asszertív technikák elsajátítása.
 4. A szenvedélybetegségek felismerése és gyógyítása. Következménye: áldozattá- elkövetővé válás esélye. Legális és illegális drogok. Fogalmak tisztázása. Függőség és fajtái.
 5. A dohányzás és a nikotin. A dohányzás egészségre gyakorolt negatív hatásai.
 6. A dohányzás egészségre gyakorolt negatív hatásai várandós nők és magzataik életében. A dohányzás megelőzése. A dohányzásról való leszokás szenvedés nélkül. A passzív dohányzás.
 7. Az alkohol és hatása az egészségre.
 8. A drog romboló hatása a szervezetre. A legismertebb drogok.
 9. Az informatika előnyei, internet pozitív és negatív oldala. A káros hatása és veszélyei.

 

VI. Családi napok

4 alkalom 5 órában 60-60 főt hívtunk magunk közé. A programban szereplő összes célcsoport együttesen volt jelen.

A kiadványunkban leírt tematika szolgált itt is alapul. Rövid előadások mellett feladatlapok, szituációs játékok is segítik az új ismeretek megszerzését, rögzülését egyaránt.

Fontosnak tarjuk, hogy a közös élmények örömének megélésére is lehetőséget adjunk a családoknak ezeken a napokon, és ez örömünkre sikerült is.

A témák kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy az egész családot együttesen érintő területet válasszunk, és dolgozzuk fel. (stressz, konfliktusok, bűncselekmény, áldozat, elszenvedő alany, mediáció, asszertív technikák, káros szenvedélyek).

Közös ebéddel zártuk a programokat.

Témák:

 1. A lelki egészségünk megőrzésének lehetősége, módjai Stressz kezelése.
 2. Káros szenvedélyek. Drog- és túlzott alkoholfogyasztás. Az internet káros hatása és veszélyei.; A szenvedélybetegségek hatása, következményei: bűncselekmények.
 3. Fiatalkori balesetek. Okok – következmények – Segítségnyújtás.
 4. Kábel barát – az internet pozitív és negatív hatásai az egyén és családja életére. Kommunikáció régen és most.; Kiber bűnözés- Online felületen működő interaktív feladatok kipróbálása. (Pl.: www.cikiacigi.hu)

 

VII. Bűnmegelőzési Road show

Ahogy maga a projekt is innovatív a maga nevében, a Bűnmegelőzési Road Show még inkább az.

Mivel az Egyesületünk tevékenysége egész Baranya megyére kiterjed, így ezt a programot is igyekeztünk Pécs városának határán is túlvinni. Egyre több városban is egyre nagyobb igény mutatkozik erre, hiszen több helyszínen is élnek értelmi sérült fiatalok, tanulnak, dolgoznak speciális intézményben. 2 városban 3-3 órás családi napot tartottunk, a kidolgozott tematikánk segítségével, kisebb módosításokkal.

 

VIII. Kortárs segítők

4 alkalommal, 8 főnek 3 órában szervezett program a leendő iskolaszolgálatos fiataloknak az önkéntes munkájukra való felkészítését segítette.

Ahhoz, hogy ebben a munkában az együtt eltöltött idő örömöt jelentsen, ahhoz a fiataloknak meg kell ismerniük azt a célcsoportot, akiknek segíteni szeretne önkéntesként. Emellett az sem árt, ha a saját magával, minden napjait veszélyeztető tényezőkkel is megismerkednek.

Témák:

 1. Hogyan segítsünk?
 2. Ön és csoportismeret – Konfliktuskezelés;
 3. „Feladataim”;
 4. Milyen káros kísértéseknek vannak kitéve a kamaszok napjainkban?

 

Felhasznált szakmai anyag

I. Kiadvány

2016-ban már fontosnak tartottuk, hogy írott formában is hozzáférhetővé tegyük a kidolgozott programunkat mások számára. 200 példányban került ki a nyomdából
Olyan praktikus tanácsot, segédanyagot, tematika kerül ezzel mások kezébe, amely szinte teljesen adaptálható más értelmi sérültekkel foglalkozók számára.
Ez volt az alapja a 2017-es programunknak is.

ÉFOÉSZ kiadvány címlap belseje

A teljes kiadvány

 

II. PowerPointok

1. Családi nap

 1. oldal: Képek 1. PP.

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

 1. oldal: A stressz PP megtekintése

Stressz és stresszkezelés

Letölthető: Stressz és stresszkezelés

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

 1. oldal: Konfliktuskezelés PPT

Konfliktuskezelés


Letölthető: Konfliktuskezelés

53.oldal: Stressz kezelés PPT.

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

 

2. Családi nap 2.

55. oldal: Napjaink szenvedélybetegségei PPT

Napjaink szenvedélybetegségei

 

59.oldal: BTK – bűncselekmények PPT megtekintése

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

 

3. Klubfoglalkozások

 

67.oldal: A kábítószerek PPT megtekintése

Lásd: http://www.baranya-efoesz.hu

68.oldal: A drogfogyasztás jelei PPT feldolgozása, közös megbeszélése

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

76.oldal: BTK – bűncselekmények PPT megtekintése

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

 

Egyebek

60.oldal. 3. Mit látsz az arcokon?

Képek 1. PP.

Mit látsz az arcon

Letölthető: Érzelmek az arcokon

62.oldal: Mi okozhatja a stresszt?

– Sok esemény okozhat stresszt.

A stressz PP megtekintése

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

63.oldal. Konfliktuskezelés PPT

Konfliktuskezelés


Letölthető: Konfliktuskezelés

64.oldal Stressz kezelés PPT.

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

67.oldal Napjaink szenvedélybetegségei PPT

Napjaink szenvedélybetegségei

 

71.oldal BTK – bűncselekmények PPT megtekintése

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

81.oldalA kábítószerek PPT megtekintése

Lásd: http://www.baranya-efoesz.hu

82.oldal A drogfogyasztás jelei PPT feldolgozása, közös megbeszélése

Lásd: http://www.efoesz-baranya.hu/

 

 

 

III. A programról készült fotók a Galéria albumban

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.