Bűnmegelőzési program 2016

Bevezető

ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete kiemelt hangsúlyt fordít arra, hogy fiataljaink a lehető legteljesebben integrálódjanak be a többségi társadalomba, a törvényekhez és szabályokhoz alkalmazkodva minél teljesebb és önállóbb életet éljenek.

Fontosnak tartjuk, hogy az élet minden területén csak és kizárólag annyi segítséget kapjanak, amennyire feltétlenül szükségünk van. Éljék meg mind azokat az örömöket, problémákat, amelyek az egészséges kortársak életében is jelen vannak. Tapasztalják meg Ők is azt, hogy mit jelent a siker íze, amit az hozott, hogy önállóan tudtak megcsinálni, elérni valamit.

Sajnos, amennyi pozitív hozadéka van ezeknek, legalább annyi negatívumot is hozhatnak az önállósodásra való törekvéssel mind a fiatalok mind a családjaik számára. Ami egyik oldalról szívet- lelket melengető tulajdonságuk (feltétel nélküli bizalom, kedvesség, közvetlenség), a másik oldalról éppen ez ad lehetőség arra, hogy „eszközként” használják Őket többek között akár a bűnügyekben is. Nem is értik, nem is fogják fel, hogy az, amit tesznek helytelen, sok esetben pedig akár törvénytelen is, hiszen ilyenkor gyakorta kizárólag csak azt a személyt látják, akiben megbíznak, aki „szereti” őket és éppen ezért mindent meg is tesznek érte.

2013-ban kezdtük el az általunk kidolgozott Egészségnevelési programunkat, amely nagyon eredményesnek és sikeresnek bizonyult. Hisszük azt, hogy – fogyatékosságtól függetlenül – a testi és lelki egészség megőrzése, javítása létfontosságú abban, hogy az adott lehetőségeinken belül tartalmas és minőségi életet tudjunk élni. Már ebbe a programunkba is becsempésztünk olyan elemeket, amelyek összefüggéseket mutathatnak az elkövetővé vagy az áldozattá válással. Hosszú ideje fontosnak tartja az értelmi fogyatékos fiatalok drog- prevencióját és annak módszertanának kidolgozását. Ennek realizálása céljából hét esztendeje felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel, a Dél-Baranyai Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a Kortársoktatók Pécsi Egyesületével.

Az elmúlt években többször szembesültünk már azzal, hogy egyre gyakrabban kerülnek az értelmi sérültek is bűncselekményekbe. Ezek hatására már hosszú ideje szinte minden programunkba, rendezvényünkön igyekszünk becsempészni azokból a témákból, amelyek elősegíthetik a fiataljainkat abban, hogy se áldozattá se elkövetővé ne váljanak. Egyaránt fontos és kihangsúlyozandó területnek tarjuk mind a kettőt. A célcsoportunk speciális helyzetéből adódóan még inkább meg kell tennünk mindent, amit csak a lehetőségeinkhez képest tudunk, hogy megvédjük, megóvjuk akár csak a kísértéstől is a fiataljainkat. Tény, hogy egyre gyakrabban esnek elsősorban bűncselekmény áldozatául, hiszen többek között aláírnak, vásárolnak, lopnak biztatásra, nem felmérve a cselekedeteik súlyát és következményét. Könnyű célpontok a különböző élvezeti cikkekre, kábítószerekre való rászoktatásban, és ezzel már meg is nyílt az út a bűnügyek világa felé. A behatárolt értelmi képességeik és azok következményeiből adódóan sokkal védtelenebbek, sokkal kiszolgáltatottabbak, mint az ép értelmű kortársaik. Mindezek tették egyértelművé számunkra, hogy a korábbi egészségmagatartás központú programunkat ki kell szélesíteni bűnmegelőzési tematikával is, amelyben elsősorban azokat a területeket hangsúlyoztuk ki jobban, amelyek nagyobb veszélyt jelent a fiataljaink számára. Kiemelt faladatunknak tartjuk, hogy a képességeiknek megfelelően felkészítsük fiataljainkat azokra a veszélyekre, amelyek Őket is fenyegetik akár a külvilágban vagy éppen a közvetlen környezetükben, a szűkebb és a tágabb családjukban. Nagy örömünkre ezt a programunkat, a Bűnmegelőzési Tanács is támogatásra alkalmasnak találta. Mi, akik a programban tevékenykedünk azt gondoltuk, szívesen elérhetővé tennénk ezt más értelmi sérültekkel foglalkozók számára is egy kiadvány formában. Igyekeztünk úgy elkészíteni, hogy minimális igazítással az adott csoport képességeihez gyakorlatilag szinte változatlan formában adaptálható és felhasználható legyen. Itt, az Egyesületünk honlapján a programmal kapcsolatos minden információ az érdeklődők rendelkezésére áll, és felhasználhatók a helyi adaptáláshoz, a forrás megjelölése mellett.

Nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek kipróbálásra, és örömmel vesszük a visszajelzéseket is!

Bali Boglárka

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.